Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 14 iunie 2007 - De Meerleer/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-121/05)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Concurs general - Neadmitere la probele scrise - Experienţă profesională - Obligaţie de motivare - Comunicarea deciziei juriului - Cerere de reexaminare)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziilor juriului concursului EPSO/A/19/04 de a nu reţine candidatura pârâtului și de a nu se pronunţa cu privire la cererea sa de reexaminare, pe de o parte, și o cerere de despăgubire, pe de altă parte.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Obligă fiecare parte să suporte propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 60, 11.3.2006, p. 52.