Language of document :

2007 m. gegužės 18 d. pareikštas ieškinys byloje Marie Tzirani prieš Komisiją

(Byla F-46/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Marie Tzirani (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato E. Boigelot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2006 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos sprendimą pakartotinai skirti X į Personalo ir administracijos generalinio direktorato Pareigūnų tarnybos nuostatų (politika, valdymas ir konsultavimas) skyriaus direktoriaus pareigas ir atmesti ieškovės kandidatūrą užimti šias pareigas.

Priteisti iš atsakovės sumokėti ieškovei 25 000 EUR sumą ieškovės neturtinei ir turtinei žalai bei žalai, susijusiai su paaukštinimu, atlyginti, priskaičiuojant 7% metines palūkanas nuo 2006 m. lapkričio 29 dienos - reikalavimo pateikimo datos.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė, byloje T-45/04 1pateikusi reikalavimą panaikinti 2003 m. sausio 21 d. Komisijos sprendimą skirti X į nurodytas pareigas, kuris buvo patenkintas, šiuo atveju ginčija procedūros teisėtumą, kuriame, patenkinus reikalavimą dėl panaikinimo, Komisija pakartotinai skyrė tą patį asmenį į minėtas pareigas.

Grįsdama savo ieškinį ieškovė visų pirma nurodo EB 233 straipsnio pažeidimą, nes Komisija nesiėmė priemonių, reikalingų įgyvendinti priimtą Pirmosios instancijos teismo sprendimą. Iš tiesų, ieškovės manymu, procedūra turėjo būti atnaujinta ne tik baigiamojoje derybų su komisaru stadijoje, bet kandidatų tinkamumo vertinimo, atsižvelgiant į pranešime apie laisvą darbo vietą nurodytus kriterijus, stadijoje.

Be to ieškovė teigia, kad buvo pažeisti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų 7, 14, 29 et 45 straipsniai, keli teisės principai bei piktnaudžiaujama įgaliojimais.

____________

1 - 2006 m. liepos 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Tzirani prieš Komisiją (dar nepaskelbtas Rinkinyje).