Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 18. maijā - Tzirani/Komisija

(lieta F-46/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Marie Tzirani, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - E. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2006. gada 30. augusta lēmumu atkārtoti iecelt X amatā direkcijas "Civildienesta noteikumi: politika, vadība un padomdošana" direktora amatā vispārīgajā direkcijā "Personāls un administrācija" un līdz ar to noraidīt prasītājas kandidatūru šim amatam;

piespriest atbildētajai samaksāt kā atlīdzību par morālo kaitējumu un materiālajiem zaudējumiem un prasītājas karjeras apdraudējumu summu EUR 25 000 apmērā, kurai pieskaitīti procenti ar likmi 7 % gadā sākot no 2006. gada 29. novembra, sūdzības iesniegšanas dienas;

piespriest atbildētajai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja pēc tam, kad tā lūdza Komisijas 2003. gada 21. janvāra lēmumu par X iecelšanu iepriekš minētajā amatā, un viņas prasība atcelt tika apmierināta lietas T-45/04 1 ietvaros, pašreiz apstrīd tās procedūras likumību, kuras rezultātā pēc lēmuma atcelšanas Komisija atkārtoti iecēla minētajā amatā to pašu personu.

Savas prasības pamatojumam prasītāja atsaucas vispirms uz EKL 233. panta pārkāpumu, jo Komisija nav veikusi nepieciešamos pasākumus Pirmās instances tiesas sprieduma izpildei. Pēc prasītājas domām vēlreiz bija jāuzsāk procedūra ne tikai pēdējā posmā intervijas laikā ar Komisāru, bet jau kandidātu atbilstības kritērijiem, kas ir noteikti paziņojumā par vakanto amatu, pārbaudes posmā.

Turklāt prasītāja norāda uz Eiropas Kopienu civildienesta noteikumu 7., 14., 29. un 45. panta pārkāpumu, vairāku vispārējo principu neievērošanu, kā arī pilnvaru nepareizu izmantošanu.

____________

1 - Pirmās instances tiesas 2006. gada 4. jūlija spriedums lietā Tzirani/Komisija (Krājumā vēl nav publicēts).