Language of document :

Beroep ingesteld op 18 mei 2007 - Tzirani / Commissie

(Zaak F-46/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Marie Tzirani (Brussel, België) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 30 augustus 2006 om X opnieuw aan te stellen in het ambt van directeur van het directoraat "Statuut: beleid, beheer en advies" van het directoraat-generaal "Personeelszaken en algemeen beheer" en verzoeksters sollicitatie naar die post derhalve af te wijzen;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling aan verzoekster van een bedrag van 25 000 EUR, vermeerderd met een jaarlijkse rente van 7 % vanaf 29 november 2006, de datum van de klacht, wegens materiële, immateriële en loopbaanschade;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Nadat verzoekster in het kader van zaak T-45/041 met succes nietigverklaring heeft gevorderd van het besluit van de Commissie van 21 januari 2003 om X in bovengenoemd ambt aan te stellen, betwist zij thans de wettigheid van de procedure waarbij de Commissie na die nietigverklaring dezelfde persoon opnieuw in het betrokken ambt heeft aangesteld.

Tot staving van haar beroep stelt zij allereerst dat artikel 233 EG is geschonden, daar de Commissie niet de maatregelen heeft getroffen die nodig zijn voor de uitvoering van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg. De procedure had immers niet alleen moeten worden heropend in het eindstadium van het onderhoud met de Commissie, maar reeds in het stadium van het onderzoek welke kandidaten voldeden aan de voorwaarden van de kennisgeving van vacature.

Voorts beroept verzoekster zich op schending van de artikelen 7, 14, 29 en 45 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, schending van een aantal algemene rechtsbeginselen en misbruik van bevoegdheid.

____________

1 - Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 4 juli 2006, Tzirani/Commissie (nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie).