Language of document :

Acţiune introdusă la 18 mai 2007 - Tzirani/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-46/07)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: Maria Tzirani (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Concluziile reclamantei

anularea deciziei adoptate de Comisie la 30 august 2006 de numire a domnului X în postul de director al Direcţiei "Statutul funcţionarilor: politică, gestiune și consiliere" din Direcţia generală "Administraţie și Personal" și prin urmare de respingere a candidaturii reclamantei la acest post;

obligarea pârâtei la plata, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul material și moral suferit și pentru prejudiciul adus carierei reclamantei, a unei sume de 25 000 de euro, suplimentată cu o rată a dobânzii de 7% pe an începând cu 29 noiembrie 2006, data reclamaţiei;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

După ce a solicitat și a obţinut, în cauza T-45/041, anularea deciziei Comisiei din 21 ianuarie 2003 de numire a domnului X în postul menţionat mai sus, reclamanta contestă în prezent legitimitatea procedurii prin care, după această anulare, Comisia a numit din nou aceeași persoană în postul respectiv.

În susţinerea acţiunii sale, reclamanta invocă în primul rând încălcarea articolului 233 CE, în măsura în care Comisia nu ar fi luat măsurile necesare pentru executarea hotărârii Tribunalului de Primă Instanţă. Într-adevăr, potrivit reclamantei, procedura ar fi trebuit redeschisă nu doar în stadiul final al interviului cu comisarul, ci chiar din stadiul evaluării eligibilităţii candidaţilor cu privire la criteriile stabilite în anunţul pentru ocuparea unui post vacant.

Reclamanta invocă în plus încălcarea articolelor 7, 14, 29 și 45 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene, nerespectarea mai multor principii generale de drept, precum și existenţa unui abuz de putere.

____________

1 - Hotărârea Tribunalului de Primă Instanţă din 4 iulie 2006, Tzirani/Comisie (nepublicată încă în Recueil)