Language of document :

Tožba, vložena 18. maja 2007 - Tzirani proti Komisiji

(Zadeva F-46/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Marie Tzirani (Bruxelles, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

odločba o imenovanju X na delovno mesto direktorja direkcije "Kadrovski predpisi: politika, upravljanje in svetovanje" generalnega direktorata "Osebje in uprava", ki jo je Komisija sprejela 30. avgusta 2006, naj se razglasi za nično in posledično zavrne kandidatura tožeče stranke na to isto delovno mesto;

toženi stranki naj se iz naslova odškodnine za nematerialno in materialno škodo in ogrožanja kariere tožeče stranke naloži plačilo 25.000 eurov, z obrestmi po stopnji 7 % na leto od 29. novembra 2006, datuma pritožbe;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, potem ko je v okviru zadeve T-45/041 predlagala in dosegla razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 21. januarja 2003 o imenovanju X na zgoraj navedeno delovno mesto, sedaj prereka zakonitost postopka, s katerim je Komisija po tej razglasitvi ničnosti imenovala isto osebo na zadevno delovno mesto.

Tožeča stranka se v utemeljitev svoje tožbe najprej sklicuje na kršitev člena 233 ES, ker naj Komisija ne bi sprejela potrebnih ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča prve stopnje. Po mnenju tožeče stranke bi se moral postopek namreč ponovno odpreti, ne šele na zadnji stopnji sestanka s komisarjem, ampak že na stopnji preučevanja primernosti kandidatov glede na merila, določena v obvestilu o prostem delovnem mestu.

Tožeča stranka poleg tega zatrjuje kršitev členov 7, 14, 29 in 45 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, nespoštovanje več splošnih pravnih načel ter zlorabo pooblastil.

____________

1 - Sodba Sodišča prve stopnje z dne 4. julija 2006, Tzirani proti Komisji (še neobjavljena v ZOdl.).