Language of document :

2007 m. gegužės 30 d. pareikštas ieškinys byloje Bui Van prieš Komisiją

(Byla F-51/07)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Philippe Bui Van (Hetanž Grandas, Prancūzija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues ir R. Albelice

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

panaikinti 2007 m. kovo 5 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti ieškovo skundą;

panaikinti 2006 m. spalio 4 d. Jungtinio tyrimų centro generalinio direktoriaus sprendimą iš pradžių priskirtą AST 4 lygio 2 pakopai ieškovą priskirti AST 3 lygio 2 pakopai;

nurodyti Paskyrimų tarnybai ginčijamų sprendimų panaikinimo pasekmes: priskyrimą AST 4 lygio 2 pakopai, paskyrimą į AST 4 lygio 2 pakopą atgaline data nuo darbo pradžios, darbo užmokesčio skirtumo ir palūkanų už šį pavėluotai sumokėtą skirtumą mokėjimą bei poveikį pareigų paaukštinimui;

priteisti ieškovui simbolinį 1 EUR patirtai neturtinei žalai atlyginti;

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, laimėjęs bendrąjį konkursą EPSO/B/23/041, skirtą sudaryti rezervo sąrašą B 5/B 4 lygio techniniam personalui įdarbinti, buvo paskirtas išbandomuoju pareigūnu įsigaliojus 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentui (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiam Europos Bendrijų pareigūnų nuostatus ir kitų Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.2 Pirmas 2006 m. birželio 28 d. Sprendimas jį priskirti AST 4 lygiui buvo panaikintas ir pakeistas ginčijamu sprendimu, priskiriančiu jį AST 3 lygiui.

Grįsdamas ieškinį ieškovas pirmiausia nurodo vienodo vertinimo ir nediskriminavimo principo pažeidimą dėl to, kad kai kurie jo kolegos, kurių lygis taip pat buvo sumažintas, po ikiteisminio tyrimo procedūros jį atgavo.

Antra, ieškovas nurodo akivaizdžią vertinimo klaidą bei teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principų pažeidimą dėl to, kad 2006 m. birželio 28 d. Sprendimas nebuvo panaikintas per protingą laikotarpį.

____________

1 - OL L 81 A, 2004 m. kovo 31 d., p. 17.

2 - OL L 124, 2004 m. balandžio 27 d., p. 1.