Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 20. dubna 2007 - L v. Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků (EMEA)

(Věc F-13/07)1

(Úředníci - Neplatnost - Výbor pro otázky invalidity - Odmítnutí vytvoření výboru - Zjevná nepřípustnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: L (Londýn, Spojené království) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků (EMEA)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí EMEA ze dne 31. března 2006, kterým se zamítá žádost žalobce směřující k vytvoření Výboru pro otázky invalidity

Výrok usnesení

1.    Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná

2.    Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 82, 14.4.2007, s.56