Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 20. april 2007 - L. mod Det Europæiske Lægemiddelagentur

(Sag F-13/07) 1

(Tjenestemænd - invaliditet - Invaliditetsudvalget - afslag på udvalgets nedsættelse - åbenbar afvisningsgrund)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: L. (London, Det Forenede Kongerige) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Det Europæiske Lægemiddelagentur

Sagens genstand

Annullation af Det Europæiske Lægemiddelagenturs afgørelse af 31. marts 2006 om afslag på sagsøgerens ansøgning om nedsættelse af et Invaliditetsudvalg.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 82 af 14.4.2007, s. 56.