Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 20. aprilli 2007. aasta määrus - L vs. Euroopa Ravimiamet (EMEA)

(Kohtuasi F-13/07)1

(Ametnikud - Töövõimetus - Töövõimetuskomitee - Kokkukutsumisest keeldumine - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: L (London, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja W. Marchal)

Kostja: Euroopa Ravimiamet (EMEA)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada EMEA 31. märtsi 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus moodustada töövõimetuskomitee.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata kui ilmselgelt vastuvõetamatu.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 82, 14.4.2007, lk 56.