Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 20. aprila 2007 - L proti Evropski agenciji za zdravila (EMEA)

(Zadeva T-13/07)1

(Javni uslužbenci - Invalidnost - Invalidska komisija - Zavrnitev sklica - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: L (London, Združeno kraljestvo) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen,J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Evropska agencija za zdravila (EMEA)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe EMEA z dne 31. marca 2006, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke o sklicu invalidske komisije.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 82, 14.4.2007, str. 56.