Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 20 april 2007 - L mot Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA)

(mål F-13/07)1

(Tjänstemän - Invaliditet - Invaliditetskommittén - Beslut att inte sammankalla - Uppenbart att talan skall avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: L (London, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av EMEA:s beslut av den 31 mars 2006 att avslå sökandens begäran om tillsättning av en invaliditetskommitté

Avgörande

Talan avvisas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 82, 14.4.2007, s. 56.