Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 25. dubna 2007 - Lebedef-Caponi v. Komise

(Věc F-50/06)1

"Úředníci - Hodnocení - Zpráva o vývoji služebního postupu - Hodnotící období 2004 - Obecná prováděcí ustanovení k článku 43 služebního řádu - Článek 26 služebního řádu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Lucembursko) (zástupci: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Curall a H. Kraemer, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení zprávy o vývoji služebního postupu žalobkyně za období od 1. 7. 2001 do 31. 12. 2002.

Výrok rozsudku

Zpráva o vývoji služebního postupu M. Lebedef-Caponi za období od 1. července 2001 do 31. prosince 2002 se ruší.

Komisi Evropských společenství se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 154, 1.7.2006, s. 27.