Language of document :

EU-Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 25. april 2007 - Lebedef-Caponi mod Kommissionen

(Sag F-50/06) 1

(Tjenestemænd - bedømmelse - karriereudviklingsrapport - bedømmelsesåret 2004 - de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43 - vedtægtens artikel 26)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembourg) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Curall og H. Kraemer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden 1.7.2001-31.12.2002.

Konklusion

Lebedef-Caponis karriereudviklingsrapport for perioden fra 1. juli 2001 til 31. december 2002 annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 154 af 1.7.2006, s. 27.