Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 25. aprilli 2007. aasta otsus -Lebedef-Caponi versus komisjon

(Kohtuasi F-50/06)1

(Ametnikud - Hindamine - Karjääriarengu aruanne - 2004. aasta töötajate hindamine - Personalieeskirjade artikli 43 üldised rakendussätted - Personalieeskirjade artikkel 26)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Curall ja H. Kraemer)

Kohtuasja ese

Hageja karjääriarengu aruande perioodi 1.7.2001 - 31.12.2002 kohta tühistamine.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada M. Lebedef-Caponi karjääriarengu aruanne perioodi 1. juuli 2001 kuni 31. detsember 2002 kohta.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 154, 1.7.2006. lk 27