Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 25.4.2007 - Lebedef-Caponi v. komissio

(Asia F-50/06)1

(Henkilöstö - Arviointi - Urakehitystä koskeva arviointikertomus - Vuoden 2004 ylennyskierros - Henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleiset täytäntöönpanosäännökset - Henkilöstösääntöjen 26 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Curall ja H. Kraemer)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan urakehitystä ajanjaksolle 1.7.2001-31.12.2002 koskevan kertomuksen kumoaminen.

Tuomiolauselma

Lebedef-Caponin urakehitystä koskeva kertomus ajanjaksolle 1.7.2001-31.12.2002 kumotaan.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 154, 1.7.2006, s. 27.