Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2007. április 25-i ítélete -Lebedef-Caponi kontra Bizottság

(F-50/06. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Értékelés - Szakmai előmeneteli jelentés - 2004. évi értékelési időszak - A személyzeti szabályzat 43. cikkének általános végrehajtási rendelkezései - A személyzeti szabályzat 26. cikke)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Curall és H. Kraemer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesről szóló, a 2001. július 1. és 2002. december 31. közötti időszakra vonatkozó, szakmai előmeneteli jelentés megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a M. Lebedef-Caponiról szóló, a 2001. július 1. és 2002. december 31. közötti időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli jelentést megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 154., 2006.7.1., 27. o.