Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2007. gada 25. aprīļa spriedums - Lebedef-Caponi/Komisija

(lieta F-50/06) 1

Ierēdņi - Novērtējums - Karjeras attīstības ziņojums - 2004. gada novērtējums - Civildienesta noteikumu 43. panta VĪN - Civildienesta noteikumu 26. pants

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maddalena Lebedef-Caponi, Senningerberg (Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Curall un H. Kraemer)

Priekšmets

Prasītājas karjeras attīstības ziņojuma par laika posmu no 2001. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim atcelšana

Rezolutīvā daļa:

atcelt Lebedef-Caponi karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 2001. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 154, 01.07.2006., 27. lpp.