Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 25 aprilie 2007 - Lebedef-Caponi/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-50/06)1

(Funcționari - Evaluare - Raport privind evoluția carierei - Exercițiul de evaluare 2004 - Dispozițiile generale de aplicare a articolului 43 din Statutul funcționarilor - Articolul 26 din Statutul funcționarilor)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: J. Curall și H. Kraemer, agenți)

Obiectul cauzei

Anularea raportului privind evoluția carierei reclamantei pentru perioada 1.7.2001-31.12.2002

Dispozitivul hotărârii

Anulează raportul privind evoluția carierei dnei Lebedef-Caponi pentru perioada 1 iulie 2001-31 decembrie 2002.

Obligă Comisia Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 154, 1.7.2006, p. 27.