Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 25. apríla 2007 - Lebedef-Caponi/Komisia

(vec F-50/06)1

(Úradníci - Hodnotenie - Správa o hodnotení služobného postupu - Hodnotenie za rok 2004 - Všeobecné vykonávacie ustanovenia k článku 43 služobného poriadku - Článok 26 služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Curall a H. Kraemer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie správy o hodnotení služobného postupu za obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002

Výrok rozsudku

1.    Správa o hodnotení služobného postupu M. Lebedef-Caponi za obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002 sa zrušuje.

2.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 154, 1.7.2006, s. 27.