Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 25 april 2007 - Maddalena Lebedef-Caponi mot kommissionen

(Mål F-50/06)(1)

(Tjänstemän - Bedömning - Rapport om karrärutveckling - Bedömningsåret 2004 - Allmänna genomförandebestämmelser för artikel 43 i tjänsteföreskrifterna - Artikel 26 i tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Curall och H. Kraemer)

Saken

Ogiltigförklaring av sökandens rapport om karrärutveckling för tiden mellan den 1.7.2001 och den 31.12.2002

Domslut

Maddalena Lebedef-Caponis rapport om karrärutveckling för tiden mellan den 1 juli 2001 och den 31 december 2002 ogiltigförklaras.

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 154, 1.7.2006, s. 27.