Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 25. dubna 2007 - Kerstens v. Komise Evropských společenství

(Věc F-59/06)1

(Posudek o vývoji služebního postupu - Hodnotící období 2004 - Porušení článku 43 služebního řádu - Porušení prováděcího předpisu k článku 43 služebního řádu )

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Petrus Kerstens (Overijse, Belgie) (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: K. Herrmann a M. Velardo, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení jednak rozhodnutí AIPN ze dne 11. července 2005, jímž bylo přijato žalobcův PVSP za rok 2004, a jednak rozhodnutí AIPN ze dne 6. února 2006, jímž se výslovně zamítá žalobcova stížnost č. R/769/05.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 165, 15.7.2006, s. 34.