Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 25. april 2007 - Kerstens mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

(Sag F-59/06) 1

(Karriereudviklingsrapport - bedømmelsesåret 2004 - tilsidesættelse af vedtægtens artikel 43 - tilsidesættelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Petrus Kerstens (Overijse, Belgien) (ved avocat C. Mourato)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved K. Herrmann og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation dels af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 11. juli 2005 om udfærdigelse af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for år 2004, dels af ansættelsesmyndighedens udtrykkelige afslag af 6. februar 2006 på sagsøgerens klage nr. R/769/05.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 165 af 15.7.2006, s. 34.