Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 25. aprilli 2007. aasta otsus - Kerstens vs. Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-59/06)1

(Karjääriarengu aruanne - 2004. aasta töötajate hindamine - Personalieeskirjade artikli 43 rikkumine - Personalieeskirjade artikli 43 üldiste rakendussätete rikkumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (esindajad: advokaat C. Mourato)

Kostjad: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: K. Herrmann ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada esiteks ametisse nimetava asutuse 11. juuli 2005. aasta otsus hageja 2004. aasta karjääriaruande vastuvõtmise kohta ja teiseks ametisse nimetava asutuse 6. veebruari 2006. aasta selgesõnaline otsus hageja kaebuse nr R/769/05 rahuldamata jätmise kohta.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata kui ilmselgelt vastuvõetamatu.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 165, 15.7.2006.