Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 25.4.2007 - Kerstens v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-59/06)1

(Urakehitystä koskeva arviointikertomus - Vuoden 2004 arviointikierros - Henkilöstösääntöjen 43 artiklan rikkominen - Henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanomääräysten rikkominen)

Oikeudenkäyntikieli:ranska

Asianosaiset

Kantaja: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (edustaja: asianajaja C. Mourato)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: K. Herrmann ja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan urakehitystä koskevan arviointikertomuksen vuodelta 2004 hyväksymisestä 11.7.2005 tehdyn nimittävän viranomaisen päätöksen ja nimittävän viranomaisen 6.2.2006 tekemän nimenomaisen päätöksen, jolla kantajan tekemä valitus nro R/769/05 hylätään, kumoaminen

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 165, 15.7.2006, s. 34.