Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. április 25-i végzése - Kerstens kontra Bizottság

(F-59/06. sz. ügy)1

(Szakmai előmeneteli jelentés - 2004. évi értékelési eljárás - A személyzeti szabályzat 43. cikkének megsértése - A személyzeti szabályzat 43. cikke általános végrehajtási rendelkezéseinek megsértése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Petrus Kerstens (Overijse, Belgium) (képviselő: C. Mourato ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. Herrmann és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperesről a 2004. év vonatkozásában készített szakmai előmeneteli jelentése elfogadásáról szóló, 2005. július 11-i határozatának, másrészt pedig a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes R/769/05. sz. panaszát elutasító, 2006. február 6-i kifejezett határozatának megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet - mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant - elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 165., 2006.7.15., 34. o.