Language of document :

Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2007. gada 25. aprīļa rīkojums - Kerstens/Eiropas Kopienu Komisija

(lieta F-59/06) 1

Karjeras novērtējuma ziņojums - 2004. gada vērtējums - Civildienesta noteikumu 43. panta pārkāpums - Civildienesta noteikumu 43. panta VIN pārkāpums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Petrus Kerstens, Overijse (Beļģija) (pārstāvis - C. Mourato, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - K. Herrmann un M. Velardo, pārstāvji)

Priekšmets

Pirmkārt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 11. jūlija lēmuma par prasītāja karjeras novērtējuma ziņojuma par 2004. gadu pieņemšanu, atcelšana un, otrkārt, iecēlējinstitūcijas 2006. gada 6. februāra tieši iztiktā lēmuma, ar ko noraida prasītāja sūdzību Nr. R/769/05, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks pats sedz savus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 165, 15.07.2006., 34. lpp.