Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 25. apríla 2007 -Kerstens/Komisia Európskych spoločenstiev

(vec F-59/06)1

(Hodnotenie služobného postupu - Hodnotené obdobie za rok 2004 - Porušenie článku 43 služobného poriadku - Porušenie všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Petrus Kerstens (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: K. Herrmann a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie na jednej strane rozhodnutia menovacieho orgánu z 11. júla 2005 týkajúceho sa hodnotenia služobného postupu žalobcu pre rok 2004 a na druhej strane výslovného rozhodnutia menovacieho orgánu zo 6. februára 2006, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu č. R/769/05

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 165, 15.7.2006, s. 34.