Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 25. aprila 2007 - Kerstens proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva F-59/06)1

(Karierno ocenjevalno poročilo - Ocenjevalno obdobje 2004 - Kršitev člena 43 Kadrovskih predpisov - Kršitev SDI člena 43 Kadrovskih predpisov)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Petrus Kerstens (Overijse, Belgija) (zastopnik: C. Mourato, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: K. Herrmann in M. Velardo, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti, na eni strani, odločbe OPI z dne 11. julija 2005, ki se nanaša na sprejetje KOP tožeče stranke za leto 2004, in na drugi strani, izrecne odločbe OPI z dne 6. februarja 2006 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke št. R/769/05.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 165, 15. 7. 2006, str. 34.