Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 25. apríla 2007 - Lebedef-Caponi/Komisia

(vec F-71/06)1

(Úradníci - Hodnotenie - Správa o hodnotení služobného postupu - Hodnotenie za rok 2004 - Všeobecné vykonávacie ustanovenia článku 43 služobného poriadku - Článok 26 služobného poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Curall a H. Kraemer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie správy o hodnotení služobného postupu za obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 190, 12.8.2006, s. 36.