Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 16. april 2007 - Thierry mod Kommissionen

(Sag F-82/05) 1

(Tjenestemænd - forfremmelse - ikke opførelse på listen over forfremmelsesværdige tjenestemænd - forfremmelsesproceduren for 2004 - prioritetspoint - fortjeneste - anciennitet - formaliteten)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Michel Thierry (Luxembourg, Luxembourg) (først ved avocats G. Bouneóu og F. Frabetti, dernæst ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved C. Berardis-Kayser og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af listen over tjenestemænd forfremmet til lønklasse A5 i forbindelse med forfremmelsesproceduren for 2004, for så vidt som sagsøgeren ikke er opført herpå

Konklusion

Sagen afvises delvist og i øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EFT C 281 af 12.11.2005, s. 27 (sagen oprindelig anlagt ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-327/05 og henvist til Retten for EU-personalesager ved kendelse af 15.12.2005).