Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 16. aprilli 2007. aasta määrus - Thierry versus komisjon

(Kohtuasi F-82/051)

(Ametnikud - Edutamine - Edutatavate ametnike nimekirja mittekandmine - 2004. aasta edutamine - Eelispunktid - Teene - Teenistusstaaž - Vastuvõetavus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michel Thierry (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid G. Bounou ja F. Frabetti, hiljem F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja D. Martin)

Kohtuasja ese

2004. aasta edutamise raames palgaastmele A5 edutatud ametnike nimekirja tühistamine osas, milles see ei kajasta hageja nime

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 281, 12.11.2005, punkt 27 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-327/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule