Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 16.4.2007 - Thierry v. komissio

(Asia F-82/05)1

(Henkilöstö - Ylennys - Merkitsemättä jättäminen ylennettyjen virkamiesten luetteloon - Vuoden 2004 ylennyskierros - Etusijapisteet - Ansiot - Virkaikä - Tutkittavaksi ottaminen)

Oikeudenkäyntikieli:ranska

Asianosaiset

Kantaja: Michel Thierry (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: aiemmin asianajajat G. Bouneóu ja F. Frabetti, sittemmin F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Vuoden 2004 ylennyskierroksella palkkaluokkaan A5 ylennettyjen virkamiesten luettelon peruuttaminen siltä osin kuin kantajan nimeä ei ole merkitty luetteloon

Määräysosa

Kanne jätetään osaksi tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi ja osaksi se hylätään, koska se on selvästi perusteeton.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 281, 12.11.2005, s. 27 (asia on alun perin merkitty numerolla T-327/05 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteriin, josta se on 15.12.2005 annetulla määräyksellä siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).