Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. április 16-i végzése - Thierry kontra Bizottság

(F-82/05. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Előléptetés - Az előléptetett tisztviselők listájára való felvétel elmulasztása - 2004. évi előléptetési időszak - Elsőbbségi pontok - Érdemek - Szolgálati idő - Elfogadhatóság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michel Thierry (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: kezdetben G. Bounéou és F. Frabetti ügyvédek, később F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A 2004-es előléptetési időszakban az A5-ös besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájának abban a részében történő megsemmisítése, amelyben az nem tartalmazza a felperes nevét

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet - részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben pedig mint nyilvánvalóan alaptalant - elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 281., 2005.11.12., 27. o. (eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságánál T-327/05. sz. alatt nyilvántartásba vett és az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez 2005. december 15-i végzéssel áttett ügy).