Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 16 aprilie 2007 -Thierry/Comisie

(Cauza F-82/05)1

(Funcționari - Promovare - Neînscrierea pe lista funcționarilor promovați - Exercițiul de promovare 2004 - Puncte de prioritate - Merit - Vechime - Admisibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Michel Thierry (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: inițial G. Bounéou și F. Frabetti, avocats, apoi F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și D. Martin, agenți)

Obiectul cauzei

Anularea listei funcționarilor promovați în gradul A5 în cadrul exercițiului de promovare 2004, în măsura în care această listă nu include numele reclamantului.

Dispozitivul ordonanței

Respinge acțiunea în parte ca fiind în mod vădit inadmisibilă și în parte ca fiind în mod vădit nefondată.

Obligă fiecare parte să suporte propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 281, 12.11.2005, p. 27 (cauză înregistrată inițial în fața Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene cu numărul T-327/05 și transferată Tribunalului Funcției Publice al Uniunii Europene prin ordonanța din 15.12.2005).