Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. dubna 2007 - Canteiro Lopes v. Komise

(Věc F-9/06)1

(Povýšení - Neexistence závěrečné hodnotící zprávy-srovnávacího přezkoumání zásluh)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Rui Canteiro Lopes (Lisabon, Portugalsko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Berscheid a M. Velardo, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2005 o nedoplnění jména žalobce do seznamu úředníků, o kterých bylo rozhodnuto, že mají největší zásluhy, a o jeho nepovýšení do platové třídy A4 za hodnotící období 2000.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 74, 25.3.2006, s. 35.