Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Første Afdeling) den 12. juli 2007 - Continolo mod Kommissionen

(Sag F-143/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - pensioner - overførsel af pensionsrettigheder - åbenbart, at sagen må afvises)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Donato Continolo (Duino-Aurisina, Italien) (ved avocats S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz og R. Albelice)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved D. Martin og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Personalesag - annullation af Kommissionens afgørelse om tildeling og beregning af sagsøgerens ret til pension, for så vidt som han ikke fuldt ud godskrives perioden fra 11. juni 1981 til 1. marts 1983, hvor han havde tjenestefrihed af personlige årsager.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 27.1.2007, s. 41.