Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 12. juuli 2007. aasta määrus -Continolo versus komisjon

(Kohtuasi F-143/06)1

(Avalik Teenistus - Ametnikud - Pension - Pensioniõiguste ülekandmine - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Donato Continolo (Duino-Aurisina, Itaalia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz ja R. Albelice)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Avalik Teenistus - Komisjoni otsuse tühistamine hagejale pensioniõiguste andmise ja arvutamise kohta osas, milles ei ole isiklikel põhjustel võetud puhkuse perioodi 11. juunist 1981 kuni 1. märtsini 1983 tervikuna arvesse võetud.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 20, 27.1.2007, lk 41