Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 12.7.2007 - Continolo v. komissio

(Asia F-143/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Eläkkeet - Eläkeoikeuksien siirto - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli:ranska

Asianosaiset

Kantaja: Donato Continolo (Duino-Aurisina, Italia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz ja R. Albelice)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Martin ja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Kantajan eläkeoikeuksien myöntämisestä ja laskemisesta tehdyn komission päätöksen kumoaminen sikäli kuin siinä ei hyvitetä palvelusaikana kokonaan 11.6.1981-1.3.1983 välistä ajanjaksoa, jonka hän oli henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 20, 27.1.2007, s. 41.