Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 12. jūlija rīkojums - Continolo/Komisija

(lieta F-143/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pensijas - Pensijas tiesību pārcelšana - Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Donato Continolo, Duino-Aurisina (Itālija) (pārstāvji - S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, un R. Albelice, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - D. Martin un M. Velardo)

Priekšmets

Civildienests - Komisijas lēmuma par prasītāja tiesību uz pensiju koncesiju un likvidēšanu, jo viņam nav piešķirtas visas priekšrocības par laika posmu no 1981. gada 11. jūnija līdz 1983. gada 1. martam, kad viņš bija atvaļinājumā personisku iemeslu dēļ, atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 20, 27.01.2007., 41. lpp.