Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 12 iulie 2007 - Continolo/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-143/06)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Pensii - Transferul drepturilor la pensie - Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Donato Continolo (Duino-Aurisina, Italia) (reprezentanţi: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz și R. Albelice, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: D. Martin și M. Velardo, agenţi)

Obiectul

Funcţie publică - Anularea deciziei Comisiei cu privire la acordarea și lichidarea drepturilor de pensie ale reclamantului, în măsura în care aceasta nu ţine seama integral de perioada 11 iunie 1981-1 martie 1983 pe care reclamantul a petrecut-o în concediu pentru interese personale.

Dispozitivul

Respinge acţiunea ca vădit inadmisibilă.

Obligă părţile la suportarea propriilor cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 20, 27.01.2007, p. 41.