Language of document :

Sklep prvega senata Sodišča za uslužbence z dne 12. julija 2007 - Continolo proti Komisiji

(Zadeva F-143/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Pokojnine - Prenos pokojninskih pravic - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Donato Continolo (Duino-Aurisina, Italija) (zastopniki: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz in R. Albelice, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Martin in M. Velardo, zastopnika)

Predmet zadeve

Javni uslužbenci - Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila tožeči stranki dodeljena in izplačana pokojnina v delu, v katerem za obdobje od 11. junija 1981 do 1. marca 1983, ko je bila tožeča stranka na dopustu iz osebnih razlogov, ni upoštevano v celoti.

Izrek sklepa

Tožba se kot očitno nedopustna zavrže.

Vsaka stranka nosi lastne stroške.

____________

1 - UL C 20, 27.1.2007, str. 41.