Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 12 juli 2007 - Continolo mot kommissionen

(Mål F-143/06)

(Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Överföring av pensionsrättigheter - Uppenbart att talan skall avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Donato Continolo (Duino-Aurisina, Italien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz och R. Albelice)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och M. Velardo)

Saken

Personalmål - Ogiltigförklaring av kommissionens beslut om beviljande och betalning av sökandens pensionsrättigheter, i den mån perioden den 11 juni 1981-1 mars 1983 under vilken sökanden var tjänstledig av personliga skäl inte har tillgodoräknats fullt ut

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________