Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 11. července 2007 - B v. Komise

(Věc F-7/06)1

(Veřejná služba - Úředníci - Odměňování - Příspěvek za práci v zahraničí - Podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 přílohy VII služebního řádu)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: B (Brusel, Belgie) (zástupci: původně S. Rodrigues a A. Jaume, advokáti, poté S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba - Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 10. října 2005, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce, přijatého společně s rozhodnutím orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 26. dubna 2005, které odmítlo přiznat žalobci příspěvek za práci v zahraničí

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 96, 22.4.2006, s. 35.