Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda )11. juuli 2007. aasta otsus - B versus komisjon

(Kohtuasi F-7/06)1

(Avalik Teenistus - Ametnikud - Töötasu - Kodumaalt lahkumise toetus -Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõikes 1 ettenähtud tingimused)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: B (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Jaume, hiljem advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Kohtuasja ese

Avalik Teenistus - Ametisse nimetava asutuse 10. oktoobri 2005. aasta otsuse tühistamine, millega jäeti hageja kaebus rahuldamata, koos ametisse nimetava asutuse 25. aprilli 2005. aasta otsusega, millega keelduti hagejale kodumaalt lahkumise toetuse maksmisest.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 96, 22.4.2006, lk 35