Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.7.2007 - B v. komissio

(Asia F-7/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Palkkaus - Ulkomaankorvaus - Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 4 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: B (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat S. Rodrigues ja A. Jaume, sittemmin asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Nimittävän viranomaisen 10.10.2005 tekemän kantajan valituksen hylkäävän päätöksen kumoaminen ja nimittävän viranomaisen 26.4.2005 tekemän kantajalta ulkomaankorvauksen epäävän päätöksen kumoaminen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 96, 22.4.2006, s. 35.