Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2007. július 11-i ítélete - B kontra Bizottság

(F-7/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Díjazás - Külföldi munkavégzési támogatás - A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikkének (1) bekezdésében előírt feltételek)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: B (Brüsszel, Belgium) (képviselők: kezdetben S. Rodrigues és A. Jaume ügyvédek, később S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat - A kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes panaszát elutasító 2005. október 10-i határozatának, a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes részére külföldi munkavégzési támogatás megállapítását megtagadó 2005. április 26-i határozatával együtt történő megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 96., 2006.4.22., 35. o.