Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 11 iulie 2007 - B/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-7/06)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Remuneraţie - Indemnizaţie de expatriere - Condiţii prevăzute de articolul 4 alineatul (1) din anexa VII la statut)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamantă: B (Bruxelles, Belgia) (reprezentanţi: inițial S. Rodrigues și A. Jaume, avocats, ulterior S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocats)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Funcţie publică - anularea deciziei AIPN din 10 octombrie 2005 de respingere a reclamaţiei reclamantei împreună cu decizia AIPN din 26 aprilie 2005 de a-i refuza reclamantei beneficiul indemnizaţiei de expatriere.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 96, 22.4.06, p. 35.