Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 11. julija 2007 - B proti Komisiji

(Zadeva F-7/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Plačilo - Izselitveni dodatek - Pogoji, določeni v členu 4(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: B (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva S. Rodrigues in A. Jaume, nato S. Rodrigues in C. Bernard-Glanz, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih Skupnosti (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Predmet zadeve

Javni uslužbenci - Razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 10. oktobra 2005, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke in ki je bila sprejeta skupaj z odločbo OPI z dne 26. aprila 2005, s katero je bil tožeči stranki zavrnjen izselitveni dodatek.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 96, 22.4.2006, str. 35.