Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 11 juli 2007 - B mot kommissionen

(mål F-7/06)1

(Personalmål - Tjänstemän - Lön - Utlandstillägg - Villkor som föreskrivs i artikel 4.1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: B (Bryssel, Belgien) (företrädd inledningsvis av advokaterna S. Rodrigues och A. Jaume, därefter av advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Personalmål - Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut av den 10 oktober 2005 att avslå sökandens klagomål, samt tillsättningsmyndighetens beslut av den 26 april 2005 att vägra sökanden utlandstillägg

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 96, 22.4.2006, s. 35